Politics

De Duitse politiek wordt gekenmerkt door zelfhaat

04.10.2021

Na de Bondsdagverkiezingen van zondag sprak RT DE met de Russische filosoof, politiek wetenschapper en socioloog Alexander Doegin. In een exclusief interview met de zender gaf de 59-jarige commentaar op de verkiezingsuitslag en de gevolgen daarvan voor de Duits-Russische betrekkingen. De politicoloog beschreef de voorbije Bundestagverkiezingen als ongewoon. Hij wees op de "kolossale" nederlaag van de CDU en de CSU. Het resultaat, zo zei hij, was een klap voor centrum-rechts en de rechts-liberalen waarmee Rusland goede betrekkingen onderhield. Tegelijkertijd herinnerde Doegin eraan dat de bilaterale betrekkingen nog beter waren geweest tijdens het kanselierschap van SPD-politicus Gerhard Schröder.

Eurazië, Europa en de veranderende wereldorde

04.10.2021

Het aan de gang zijnde proces van Euraziatische integratie is grondig geanalyseerd door Glenn Diesen. Hij heeft een nieuw boek over dit onderwerp geschreven, Europa als het westelijk schiereiland van Groot- Eurazië: geo-economische regio's in een multipolaire wereld. In een eerder artikel, dat uitgroeide tot een boek, had Diesen zich al afgevraagd of Europa deel ging uitmaken van de opkomende Groter Euraziatische regio naarmate de economische banden op het Euraziatische continent toenamen. In het tijdperk van de eenkamerlanden organiseerden en leidden de Verenigde Staten de twee grote economische regio's van de wereld, Europa en Azië, maar nu is dat tijdperk ten einde.

De gebroken pijl

24.09.2021

Een correcte politieke plaatsbepaling in de huidige Europese situatie van imploderende staatssoevereiniteit en escalerende etnische vervanging vergt van Nieuw Rechts een grondige bezinning op haar basale bestaansrecht. Dit bestaansrecht baseert zich in de eerste plaats op de fundamentele functie van Nieuw Rechts als ‘grenswacht’: dit is een functie die haar, faute de mieux, toevalt op het huidige hoogtepunt van de ‘deconstructieve’ Postmoderniteit. De Postmoderne disintegratie van alle traditionele vormen van authentieke auctoritas resulteert in een vervagen van alle dusver universeel erkende grenzen in alle bereiken van menselijke ervaring en menselijk handelen. Het Postmoderne ‘Cultuur Nihilisme’ - de soixante-huitard ideologie van militant secularisme, sociaal-darwinistisch neo-liberalisme, narcistisch hyper-individualisme en doctrinair cultuur-relativisme - kenmerkt zich bovenal door totalitaire nivellering (voor een schets van het Cultuur-Nihilisme, verg. Alba Rosa, 103ff). Aangedreven door de matriarchaal-sadomasochistische dynamiek van psycho-historische feminisatie, ondergraaft en vernietigt het Cultuur Nihilisme geleidelijk alle vormen van politieke soevereiniteit, economische autarkie, nationale identiteit, sociale structuur, culturele worteling en religieuze polariteit: het verschuift en verwijdert de oude grensstenen van de Westerse beschaving (verg. Alba Rosa, 147ff).

Dugin in Ankara

24.09.2021

De oorlog in en rond Syrië is sinds de escalatie in 2011 rijk aan wendingen. Twee van de belangrijkste spelers op dit strategisch belangrijke slagveld zijn Rusland en Turkije. Aangezien Moskou cruciale steun verleent aan de legitieme Syrische regering van president Bashar al-Assad, terwijl Ankara op Turks grondgebied een grote verscheidenheid aan islamitische milities heeft georganiseerd en Noord-Syrië is binnengevallen, is (en blijft) het Syrische conflict ook altijd een Russisch-Turks conflict geweest. De toon tussen Poetin en Erdogan werd steeds harder tot een cesuur, waarvan de gevolgen nog steeds doorwerken en veranderingen blijven veroorzaken in de geopolitieke strijd: de couppoging in Turkije in juli 2016. Deze, vermoedelijk gearrangeerd door een militaire kliek die dicht bij de islamistische "Hizmet"-structuur staat, mislukte door de snelle volksmobilisatie van Erdogan.

Parlementsverkiezingen in Rusland

23. september 2021 - 15:44

Parlementsverkiezingen in Rusland: met een vijfde van de stembiljetten geteld is Verenigd Rusland de leidende partij (42,9%), gevolgd door de Communisten (23%), Liberaal-Democraten (8,7%), Eerlijk

De geopolitieke moord op Alfred Herrhausen

23.09.2021

Alvorens een carrière als bankier te beginnen en in de gunst te komen van kanselier Helmut Kohl, had Alfred Herrhausen met grote intelligentie leiding gegeven aan de herstructurering van Daimler-Benz, waaraan hij een diversificatieproces had opgelegd dat uitmondde in de omvorming van het bedrijf tot een geïntegreerd technologisch concern, uitgerust met de nodige know-how om actief te zijn in de strategische sectoren lucht- en ruimtevaart, defensie, elektronica en spoorwegtechnologie. In het kader van het plan van Herrhausen werd de Mercedes-divisie geleidelijk uitgebreid met de drie andere kerndivisies, Dasa, die zich richtte op lucht- en ruimtevaart en defensie, Aeg, die zich richtte op elektronica, en Debis, die zich richtte op financiën.