Society

Het Russische idee is niet onze schepping, maar wat ons maakt

15.10.2021

De geleerde, publieke figuur en de meest prominente ideoloog van het Eurazianisme in de moderne wereld, auteur van meer dan 60 boeken over geschiedenis, filosofie en geopolitiek, die alle op de een of andere manier over de Russische gedachte gaan, vertelt Kultura over de weg die Rusland is ingeslagen en welke wegen het land in de toekomst te wachten staan.

Hoe we opgelost zijn in vloeistoffen

23.09.2021

De ideologie van elke staat condenseert de objectiveerbare belangen van zijn meerderheidsmaatschappij of zijn leiders. Als beginsel van een rechtvaardige wereldorde dat niet in twijfel kan worden getrokken, geldt het altijd voor wat hem ten goede komt.

Het gezicht en de dood. Het planetaire project dat regeringen proberen op te leggen is radicaal onpolitiek

23.09.2021

Het lijkt erop dat in de nieuwe planetaire orde die zich aan het vormen is, twee dingen, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, voorbestemd zijn om volledig te verdwijnen: het gezicht en de dood. Wij zullen trachten te onderzoeken of zij niet op een of andere manier met elkaar verbonden zijn en wat de betekenis is van hun verwijdering.
Dat het zien van het eigen gelaat en dat van anderen voor de mens een beslissende ervaring is, was reeds bekend bij de ouden: "Wat 'gelaat' heet - schrijft Cicero - kan bij geen enkel dier bestaan dan bij de mens" en de Grieken definieerden de slaaf, die geen meester is over zichzelf, als aproposon, letterlijk "gezichtsloos". Natuurlijk tonen alle levende wezens zich en communiceren zij met elkaar, maar alleen de mens maakt zijn gelaat tot de plaats van zijn herkenning en waarheid, de mens is het dier dat zijn gelaat herkent in de spiegel en gespiegeld wordt en zichzelf herkent in het gelaat van de ander. Het gezicht is in deze zin zowel similitas, de gelijkenis, als simultas, de saamhorigheid van de mensen. Een man zonder gezicht is noodzakelijkerwijs alleen.