Србија у мултиполарном свету: ка дефинисању нове спољне политике

12.10.2016

 

Пре два дана, 10. октобра, у Београду је одржана конференција „Србија, НАТО, Русија-шта је српски интерес“ у организацији Центра за развој међународне сарадње. Преносимо излагање Г. Душана Пророковића са овог скупа.

 

 

 

У спољнополитичком позиционирању Србије у XXI веку приметна су два контрадикторна тренда. Са једне стране, као стратешки партнери се проглашавају Русија и Кина. С обзиром на то да су спонзори косовско-метохијских Албанаца најмоћније западне државе, ово је донекле логично, пошто је за Србију рационално да се ослања на две сталне чланице Савета безбедности УН које могу помоћи да се спречи потпуна легализација и легитимизација статуса тзв. Републике Косово у међународним односима.

Последично, ово води ка честим изјавама званичника о одржавању што је могуће бољих односа са, пре свега Русијом. Међутим, приметно је и да се односи са Русијом и Кином развијају споријим темпом него што је то могуће и пожељно. Јер, са друге стране, у свим доктринарним и стратешким документима Република Србија проглашава улазак у ЕУ као најважније питање. Самим тим, прихвата се и унапређење односа са НАТО као предуслов интеграције у западни геополитички простор. Сву апсурдност ситуације у којој се земља налази показује већ споменути пример Косова. Потписаним Бриселским споразумом се прихвата да Србија неће ометати легитимизацију положаја тзв. Републике Косово у појединим међународним организацијама, док се са друге стране у појединим тренуцима, као што је био случај са покушајем учлањивања ове државолике творевине у УНЕСКО, тражи од Русије и Кине да подрже интересе Србије и спрече нежељени сценарио. Поједини државни функционери бране овакву политику одређеном унутрашњом логиком, која се може оспоравати са различитих становишта, али, пошто овде расправљамо о спољној политици, треба само подвући да је њу тешко испратити са аспекта спољнополитичке логике. Представницима осталих држава је све теже објаснити шта заправо Србија хоће и где су њене „црвене линије“? Ако је најважнији циљ улазак у ЕУ, онда је епилог „косовске приче“ јасан. У преговарачком поглављу 35 је то недвосмислено наведено.

Када се дефинише спољна (и самим тим безбедносна) политика земље треба имати у виду више фактора, а три су неизоставна: историјска искуства, географски положај и структура светског политичког система. Контрадикторности у позиционирању Србије су, између осталог, узроковани доминацијом прва два фактора, док се трећи или занемарује или сасвим погрешно тумачи. А он је, у случају малих држава често и најважнији. Параметри према којима се анализира стање у међународној политици су погрешни, најчешће потпуно волунтаристички одређени, уз прецењивање меке моћи западних земаља и занемаривање објективних околности. Стање у светској политици се од 2008. године неповратно мења и већ се може закључити како се не налазимо у фази транзиције од једнополарности, већ у мултиполарном поретку. Најбољи доказ тога су развоји криза у Сирији и Украјини, али и низ других примера: Европска унија одбија да се новим споразумом учврсти трансатлантско партнерство; Кина се претерано не обазире на америчка упозорења која се тичу Јужног кинеског мора; Ердоган покушава да доноси одлуке самосталније него што је то Турска раније чинила. Чак се и у малим земљама виде озбиљни помаци који указују на опадање америчког утицаја. Република Српска је организовала важан референдум којим се практично анулирају одлуке Уставног суда земље и поред противљења ЕУ, НАТО и САД. То нам говори да САД више нису способне да управљају кризом у Босни и Херцеговини, као што су чиниле од 1996. године. Односно, да је регионални безбедносни комплекс који су установиле на Балкану постао нефункционалан. Наравно, као доминантна велика сила САД могу да иницирају кризе, како на Балкану, тако и у целом свету, али оне више не могу да доминантно обликују политичка решења и намећу своја решења.

До овога долази зато што се променио однос снага најважнијих актера у светској политици. Под актерима, као и остали структурални реалисти, посматрам државе. Тиме не умањујем значај недржавних актера, само је теоријски оквир такав да се упоређују потенцијали држава. Однос снага се може упоређивати преко економске, војне и политичке моћи. Наравно, да би један актер легитимисао као најважнији у светској политици, он мора поседовати, како наводи Рендал Швелер „критичну масу“, односно довољан број становника, величину територије са ресурсним потенцијалом, унутрашњу стабилност и адекватан социјално-економски амбијент.

 

Табела бр. 1: Државе Г-20 према површини и броју становникадржава

#

површина

држава

#

популација

Русија

1

17.098.246

Кина

1

1.377.782.000

Канада

2

9.984.670

Индија

2

1.292.702.000

Кина

3

9.572.900

САД

3

324.130.000

САД

4

9.525.067

Индонезија

4

258.705.000

Бразил

5

8.515.767

Бразил

5

206.239.000

Аустралија

6

7.692.024

Русија

9

146.599.000

Индија

7

3.287.263

Јапан

10

126.990.000

Аргентина

8

2.780.400

Мексико

11

122.273.000

Сауд. Арабија

12

1.149.160

Немачка

17

81.771.000

Мексико

13

1.964.375

Турска

19

78.741.000

Индонезија

14

1.904.569

Француска

20

66.736.000

ЈАР

24

1.221.037

В. Британија

22

65.110.000

Турска

36

783.562

Италија

23

60.665.000

Француска

41

640.679

ЈАР

24

55.654.000

Јапан

61

377.930

Јужна Кореја

26

50.801.000

Немачка

62

357.114

Аргентина

31

43.590.000

Италија

71

301.336

Канада

38

36.155.000

В. Британија

78

242.495

Сауд. Арабија

40

33.248.000

Јужна Кореја

107

100.210

Аустралија

52

24.136.000

Нисам пронашао ниједан рад у ком се Јужна Кореја, Аустралија или Саудијска Арабија помињу као велике силе. Управо због тога што немају „критичну масу“. Ово пре свега помињем због честог лицитирања о томе какву улогу на Балкану могу играти муслимаске земље: Турска, Саудијска Арабија и донекле Иран. Све наведене државе су, како ћемо видети, регионалне силе, мада се по одређеним параметрима издваја Турска. Ипак, ову земљу карактерише и сложена унутрашња етнополитичка структура, услед чега је често приморана да се више бавим унутрашњом него спољном политиком. Критичну масу поседује десетак држава и међу њима треба тражити актуелне и потенцијалне велике силе.

Упоређујући њихову економску, политичку и војну моћ, долазимо до закључка да се успотсавља мултиполарни поредак, у ком ће поред САД, на обликовање политичких решења у мањој или већој мери утицати и Кина, Русија, Индија, Јапан и три европске земље: Велика Британија, Немачка и Француска. Могуће је да ће им се у будућности придружити и Бразил. На политичке процесе у појединим регионима одређени утицај ће имати и регионалне силе.

На чему темељим закључке? Када упоредимо показатеље економске моћи САД и осталих великих сила, а пре свега Кине и Индије, видимо да се одигравају два различита процеса. Удео САД у глобалној економији континуално опада, а Кине и Индије расте. У релативном износу САД су за двадесет година изгубиле четвртину своје моћи. Такође, уочавамо и опадање економске моћи осталих западних сила-европских земаља.

 

Табела бр. 2: Удео у светском БДП ППП чланица Г-20 од 1989-2014. год.1држава

2014/1989 (А)/(Р)

2014 (%)

2009 (%)

2004 (%)

1989 (%)

САД

- 6.14 (- 27.56)

16.14

16.98

19.64

22.28

 

Кина

+12.25 (+300.98)

16.32

13.71

9.68

4.07

Јапан

- 4.39 (-49.94)

4.40

4.90

5.79

8.79

Немачка

- 2.65 (-43.44)

3.45

3.72

4.20

6.10

Француска

- 1.75 (-42.27)

2.39

2.65

3.07

4.14

Бразил

- 0.72 (-19.25)

3.02

3.18

3.08

3.74

 

В. Британија

- 1.29 (-35.34)

2.36

2.53

2.96

3.65

Италија

- 2.26 (-53.42)

1.97

2.36

2.88

4.23

Русија (*)

- 0.17 (-4.89)

3.30

3.44

3.47

НП

Индија

+3.11 (+83.60)

6.83

6.09

4.91

3.72

Канада

- 0.60 (-28.84)

1.48

1.54

1.73

2.08

Аустралија

- 0.19 (-15.83)

1.01

1.04

1.09

1.20

 

Шпанија

- 0.78 (-34.98)

1.45

1.70

1.94

2.23

Мексико

- 0.65 (-24.71)

1.98

2.03

2.21

2.63

Јужна Кореја

+0.45 (+37.50)

1.65

1.67

1.64

1.20

Индонезија

+0.56 (+28.57)

2.48

2.27

2.03

1.96

Турска

+0.01 (+0.72)

1.40

1.34

1.38

1.39

Саудијска Арабија

+0.10 (+7.19)

1.49

1.38

1.28

1.39

Аргентина

+0.01 (+1.15)

0.88

0.89

0.81

0.87

ЈАР

-0.23 (-26.14)

0.65

0.68

0.70

0.88

(*) Русија је 1989. год. била део Совјетског савеза, па је због тога у табели представљено да за ту годину нема података, пошто би дошло до недоумица приликом поређења. Због тога су у првој колони приказане промене показатеља Русије у односу на 2004. год.)

(1) У табели су уместо збирних резултата за ЕУ, која је чланица Г-20, приказани показатељи за Шпанију као најзначајнију чланицу и највећу економију ЕУ после Немачке, Француске, В. Британије и Италије. Пошто се ради о цитату резултата до којег су други истраживачи дошли, табела је остављена каква је и у изворном облику, са подацима за Шпанију, иако ова земља није чланица Г-20. Претпостављамо да је ово урађено како би се избегле недоумице и беспотребне полемике, јер 1989. године није постојала ЕУ са 28, већ ЕЗ са 12 чланица, па би се поставило отворено питање шта се са чим пореди. 

 

Овај пад узрокује и стагнацију у Русији и Турској, чији су главни спољнотрговински партнери европске земље, и невоље у Бразилу и Мексику, пошто је њихов највећи партнер САД. Ове промене утичу и на реконфигурацију глобалне економије, пошто је све већи број транснационалних корпорација које не потичу из западних земаља. У прошлој години их је међу десет највећих на свету било чак шест. Какве се промене одигравају у глобалној економији још боље можемо сагледати упоређивањем актива највећих транснационалних банака. Од пет највећих на свету су четири кинеске и једна јапанска. Пре свега осам година, најбоље пласирана јапанска банка је била на деветом, а кинеска на седамнаестом месту.

 

Табела бр. 3: Банке са највећом активом на свету у 2016. години (према: Banks Around World, 2016)

#

банка

актива

седиште

1

Industrial and Comercial Bank of China

3,545.00

Кина

2

China Construction Bank Corporation

2,965.69

Кина

3

Agricultural Bank of China

2,828.25

Кина

4

Mitshubishi UFJ Financial Group

2,654.74

Јапан

5

Bank of China

2,639.77

Кина

6

HSBC Holdings

2,595.67

В. Британија

7

JP Morgan Chase & Co.

2,423.81

САД

8

BNP Paribas

2,404.10

Француска

9

Bank of America

2,185.50

САД

10

Deutsche Bank

1,972.88

Немачка

11

China Development Bank

1,897.80

Кина

12

Crédit Agricole Group

1,857.57

Француска

13

Wells Fargo

1,849.18

САД

14

Japan Post Bank

1,842,69

Јапан

15

Citigroup Inc.

1,800.97

САД

16

Barclays PLC

1,795.14

В. Британија

17

Mizuho Financial Group

1,721.68

Јапан

18

Sumitomo Mitsui Finansial Group

1,660.52

Јапан

19

Société Générale

1,550.47

Француска

20

Banco Santander

1,500.94

Шпанија

21

Groupe BPCE

1,356.77

Француска

22

Royal Bank of Scotland

1,269.12

В. Британија

23

Lloyds Banking Group

1,184.56

В. Британија

24

Bank of Communications

1,147.06

Кина

25

Postal Savings Bank of China

1,049.19

Кина

Промене економских потенцијала утичу и на промене паритета војне моћи. Укупни војни трошкови САД, Велике Британије, Немачке, Француске и Јапана од 2008. године у апсолутном износу стагнирају или опадају. Међутим, с обзиром да војни трошкови Кине, Русије, Индије и Бразила континуално расту, у релативном износу војна моћ западних актера опада. У односу на САД, за претходних седам година, Кина и Русија су своје војне трошкове дуплирале. Насупрот томе, европске земље и Јапан су их смањили. Посебно интересантан је пример европских земаља, које и поред ескалације мигрантске кризе и проблема у Украјини и на Блиском истоку, не повећавају војне издатке. Због тога се поставља питање: са чим ће Европа одговорити на нове изазове и претње? Средства меке моћи ће ту бити од мале помоћи.

 

 

Табела бр. 4: Војни трошкови посматраних земаља за период 1988-2015. година (у милионима УСД) (SIPRI, 2016: 1-21)


држава

1988

1998

2008

2015

САД

586731

398332

682967

595472

Кина

20212 (1989)

32715

113527

214485

Русија

343617 (СССР)

19243

56933

91081

Саудијска Арабија

22844

30704

48949

85354

Француска

69001

61091

64124

60747

Велика Британија

64010

51485

69332

59730

Индија

17866

22737

41003

51116

Немачка

69498 (СРН)

50248

47104

47046

Јапан

39104

46331

45515

46346

Јужна Кореја

15902

21404

31479

38460

Бразил

18792

19194

26639

31954

Италија

37955

38744

41049

28460

Аустралија

14346

16041

23145

27793

Турска

9163

18800

15939

17669

Израел

15581

13651

16099

17512

Канада

19352

14251

20469

17210

Шпанија

19444

18367

21877

16929

Пољска

8646

6546

8315

12603

Тајван

9943

11936

9814

10310

Алжир

615

2019

4516

10230

Иран

5653

5069

12629

9969

Пакистан

4526

5131

6676

9248

Мексико

2524

3997

5273

8976

Индонезија

2174

2899

3621

8071

Тајланд

3517

3942

5826

6101

Египат

4628

3788

5126

5362

Аргентина

3642

1663

2068

5342

Малезија

1406

1990

5082

5300

Вијетнам

1238

1727(2003)

2759

4581

ЈАР

6138

2393

3476

3881

Нигерија

750

883

2234

2298

Кенија

1103

508

730

1002

Етиопија

752

978

522

405

Када упоредимо, не пример, војне трошкове НАТО са једне и БРИКС-а и ШОС-а са друге стране, такође можемо видети каквим драматичним променама присуствујемо. Државе БРИКС-а су у односу на НАТО за претходне две деценије повећале своје војне издатке за преко 3 пута. Уколико се овакви трендови наставе, после 2030. године државе БРИКС-а ће за војне намене издвајати више него целокупан НАТО.

 

 

Табела бр. 5: Упоредни приказ војних трошкова посматраних савеза држава (у милионима УСД) (SIPRI, 2016: 1-21)
 

1998

1998

2008

2008

2015

2015

НАТО

701.374

НАТО=100

1.029.257

НАТО=100

904.914

НАТО=100

БРИКС

96.282

13.73%

241.578

23.47%

392.517

43.37%

ШОС

52.552

7.49%

172.205

16.73%

368.509

40.72%

ЕУ

316.171

45.08%

318.323

30.93%

281.859

31.14%

То резултира променама у односу политичке моћи и трансформише структуру светског политичког система. Јер, уколико се економски и војни потенцијали САД и њених савезника изједначавају са, на пример, потенцијалима чланица ШОС-а, западни актери неће моћи да утичу на политичка решења у региону Центалне Азије, већ ће то чинити Кина, Русија и Индија. Какви могу бити односи ове три државе и ко ће са ким сарађивати или се сукобљавати је сасвим друго питање и у овом тренутку се не може предвидети. За сада, може се само констатовати како присуствујемо опадању моћи САД и расту моћи осталих актера, услед чега долази до трансформације структуре светског политичког система. Свет, каквог смо га познавали до 2008. године и избијања велике економске кризе више не постоји. Данашње околности су другачије и у њима се обликује нови светски поредак.

 

 

Табела бр. 6: Класификација чланица Г-20 (+ велика сила/- регионална сила)

#

држава

Тер

Поп

Вој

БДП

ХДИ

Статус

1

САД

+

+

+

+

+

++

2

КИНА

+

+

+

+

-/+

+

3

РУСИЈА

+

+

+

+

+/-

+

4

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

-

+/-

+

+

+

+

5

ФРАНЦУСКА

-/+

+/-

+

+

+

+

6

ИНДИЈА

+

+

+

+

-

+/-

7

ЈАПАН

-

+

+/-

+

+

+/-

8

НЕМАЧКА

-

+/-

+/-

+

+

+/-

9

БРАЗИЛ

+

+

+/-

+

-/+

-/+

10

ИТАЛИЈА

-

-/+

+/-

+

+

-

11

ТУРСКА

-/+

-/+

+

+/-

-/+

-

12

ЈУЖНА КОРЕЈА

-

-/+

+

+

+

-

13

САУДИЈСКА АРАБИЈА

-

-

-/+

+

+/-

-

14

КАНАДА

+

-

-/+

+

+

-

15

АУСТРАЛИЈА

+

-

-/+

+

+

-

16

МЕКСИКО

+

+

-

+

-/+

-

17

ИНДОНЕЗИЈА

+

+

+/-

+/-

-

-

18

АРГЕНТИНА

+

-

-

-

+/-

-

19

ЈУЖНОАФРИЧКА РЕП.

+

-/+

-

-

-

-

(Тер-величина територије, Поп-број становника, Вој-војни потенцијал, БДП-економски потенцијал сагледан кроз висину БДП, ХДИ-индекс хуманог развоја).

 

Када говоримо о спољнополитичком позиционирању све ово треба имати у виду. Понављање мантре како „Европа нема алтернативу“ не само да није корисно, већ апсолутно није ни тачно. У одређеној мери то по наше интересе може бити и погубно. Пристајање на разна, не само штетна, већ и бизарна условљавања и уцењивања западних сила више се не може правдати „извесном будућношћу“ ма шта се под тим подразумевало. Србији се пружа шанса да јаснијом политиком боље заштити своје интересе и стратешки се повеже са најмање два пола у новом светском поретку. На такав начин више у нашем наступу не би било контрадикторности, што би утицало и на самопоуздање. Са савезницима на спољном и вером у себе на унутрашњем плану може се градити будућност. С обзиром на историјска искуства и географски положај, који узрокују мешање и других, нама ненаклоњених полова у балканску политику, тај пут у будућност ми морао започети малим корацима. Али, у односу на данашње стање и то би били „кораци од седам миља“. Квалитативне промене у Србији, дакле, почињу променама у њеном спољнополитичком наступу. Поред лоших страна које промене у светском политичком систему доносе, а оне се тичу успостављања новог баланса снага између великих сила кроз дестабилизацију читавог низа региона, стварају се и неке шансе. Односно, нека врата су нам отворена. Само, на крају, треба још упозорити: та врата нам неће још дуго бити отворена. У међународним односима нема љубави, већ само интереса. Ако ми не искористимо ову шансу, то ће учинити други. Прилику коју нам се указује можемо искористити сада или никада. Уколико је не искористимо сада, на нову ће морати да чека нека наредна генерација. Када буде долазило до новог мешања карата у међународној политици и прављења новог баланса.