Евроазијски поглед

ЕВРОАЗИЈСКИ ПОГЛЕД •
Зборник радова Балканолошког истраживачког центра •
Едиција Ан-архе • приредио Немања Ђукић •
Бања Лука, 2016. године