Предање и историја Цркве Срба у светлу археологије

Кратак преглед од почетка до турске окупације