Дугинове смернице

Дугинове смернице: Дан психичког здравља

10.10.2016

Реч “психа”, па тако и психичко (ментално) здравље, нас могу збунити. Грчка реч “психа” значи душа...Али Уједињене нације и савремена наука под психом подразумевају нешто потпуно другачије, у извесном смислу, чак и супротно. Традиционални хришћански или предхришћански појам душе сматрају бесмислицом мрачног доба..."