Публикације

Обложка Издание Описание
Евроазијски поглед ЕВРОАЗИЈСКИ ПОГЛЕД • Зборник радова Балканолошког истраживачког центра • Едиција Ан-архе • приредио Немања Ђукић • Бања Лука, 2016. године
Извештаj о притисцима и контроли медиjа у Србиjи Савет за борбу против корупције прикупио је податке на основу којих се може закључити да се над медијима у Србији врши снажан политички притисак, због чега је над њима успостављена потпуна контрола....
Предање и историја Цркве Срба у светлу... Кратак преглед од почетка до турске окупације