Влада Србије уводи ознаку "службено" за било који документ

Петак, 12 Август, 2016 - 12:30

Према писању београдских медија, једна од првих активности нове Владе Србије је одлука да се користи Уредба која омогућава да Влада на било који документ може да стави ознаку “службено” - што практично значи да документ неће бити доступан јавности.

У Закону о тајности података, не постоји оваква категорија означавања, те ово значи да је нова Влада Србије на сâмом почетку свог деловања почела са деловањем ван оквира закона. Уредба о канцеларијском пословању, на основу које је уведена ознака “службено” за било који документ Владе, донета је у техничком мандату три дана пред одржавање избора у априлу.

Ова класификација докумената, непозната Закону о тајности података, омогућена је изменом Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе коју је Влада у техничком мандату.

Савет за борбу против корупције се обратио Уставном суду Србије и тражи оцену уставности ове уредбе. Повереник за информације од јавног значаја је најавио да ће по формирању нове Владе инсистирати на њеној промени. Сада је Влада формирана, очекује се реаговање Повереника.

Ова Уредба, која се сматра спорном, омогућава Влади Србије да све акте и предмете, који нису означени као тајни, али јесу осетљиви, означи као “службене” и спречи њихову дистрибуцију. Остало је, такође, нејасно који су критеријуми за одређивање “осетљивости” докумената. Поставља се и питање, имајући у виду досадашње незаконско и вануставно деловање Владе Србије у многим ситуацијама, да ли ће се одредба “службено” користити и где треба и где не треба и ко ће одређивати шта јесте за јавност, шта није, ако већ закон није то одредио и не препозаје ову категорију у класификацији.