Милинко Врачар, Јованка Шарановић / Институт за стратегијска истраживања Универзитета одбране