Проф.др Светозар Радишић, Пуковник

Пуковник у пензији, портпарол Војске СРЈ, доктор наука из области теорије ратовања, стручњак за војне стратегије и доктрине, посебно за неоружане облике агресије.

...„На основу оцена експерата из области теорије ратовања и методологије ратне вештине,

у теорију ратне вештине унео је:

  • нову класификацију ратова;
  • научно објашњење ратова у ванфизичкој и ванвојној сфери (неоружани облици агресије);
  • дефиниције савршених и тоталних ратова;
  • научно објашњење неокортикалног рата и сведимензионалне одбране;
  • организационе моделе (симулације) за усавршавање борбене готовости;
  • научно објашњење у вези с применом електромагнетног и вибраторног оружја и заштитом од тих врста оружја, и предвиђање ратова будућности у којима ће нестати простор као фактор рата.

Теорији организације допринео је у најмање у четири области:

  • Применом вишекритеријумског програмирања у друштвеним системима,
  • обликовањем „мозга организације“,
  • увођењем матричног односа између типова личности и врста интелигенције и
  • предлогом да се великим системима управља на основу њихових симулација.

Извор: svetozarradisic.com