геполитика

Црна Гора у НАТО: Војна трагикомедија и геополитика српскоцрногорске глупости (3)

02.05.2017

Aутор је писао два, без лажне скромности, језгровита текста о путешествију Црне Горе у „Организацију северноатлантског уговора“ коју познајемо под називом NATO.