анит-имиграција

Економски мигранти и ратне избеглице

14.06.2017

Основна идеја организовања анти-имиграционе трибине у Београду била је подизање свести грађана и изношење информација о ефектима имиграције на Србију, проблемима безбедности и новчаних средстава које се дају за мигранте.