МИсли о добру и злу

Мисли о добру и злу (3)

05.05.2021

У непосредној близини Божијој и при интензивној визији Бога, као све у свему, овај свет ишчезава као непостојећи. Ово су осетили и неколики моћни духови и у другим религијама, као: Патанџали и Шанкара у Индији, муслимански Суфи у Персији, Плотин међу Римљанима и други. У хришћанству је број оваквих душа у трансу огроман. У Западној цркви карактеристични су примери ове врсте Свети Фрања, Света Тереза и Мадам Гијон. Како би се могла описати ова визија Бога, ово виђење Бога кроз све предмете у васиони? Као гледање Сунца кроз стакло, при чему стакло остаје невиђено. При интензивној визији Бога устрашени – најпре устрашени – један човек пита Бога: Куда бих отишао од духа Твојега, и од лица Твојега куда бих утекао? (Псалам, 139).