рат против СЈ Југославије

Хронологија НАТО злочина (дан 12.)

Илустрација: http://www.princip.me/
4. Април 2017 - 4:15

НАТО је дванаестог дана рата против СР Југославије дејствовао углавном по цивилним објектима у Србији.