солидарност

Синдром пасивних посматрача

Илустрација: скриншот Јутјуб
16.11.2018

До непружањa помоћи и пасивности појединца у групи долази јер свако од неког другог очекује да одговори на изазов, али и због процене присутних да би помагање жртви могло да буде опасно.